otsetee KODILA KÜLADE KODULEHELE: "KUNI SU KÜLA VEEL ELAB..."

16. mai 2016

Rapla valla külade ja alevike vestlusringi
Rapla vallas on koostatud arengukavad valla viiele kandile (külade ja alevike piirkonnale): Alu, Hagudi, Kodila, Kuusiku ja Rapla ümbrus. Nüüd on õige aeg arengukavad üle vaadata ja kaasajastada. Selleks saame kokku, räägime, mis on tehtud, tegemisel ja plaanides ning millised on kandi arengu vajadused ja võimalused.

Kutsume iga kandi elanikke, ettevõtjaid jt huvilisi osalema oma kandi arengu

vestlusringides, mis toimuvad:

Kodila piirkonna teemal (Kelba, Kodila, Kodila-Metsküla, Kõrgu, Lipstu, Mällu, Oela, Ohulepa, Palamulla, Raka, Tapupere, Tõrma)
           1. juunil kell 18.00    Kodila raamatukogus


Igal arutelul võivad osaleda ka teiste külade inimesed, kes tunnevad ennast olevat seotud selle kandiga. Kantide arengukavad on leitavad Rapla valla kodulehelt www.rapla.ee/arengukavad.

Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus

Kommentaare ei ole:

Loendur