KUNI SU KÜLA VEEL ELAB

https://sites.google.com/d/1YKpIcpOWN8PS5pxFvDixwd5uUl6gxut0/p/16DewsyT6LxK0im3ImSMDicwkamYTIlNO/edit

18. apr 2019Elukestva õppe võimalused     

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium ootab uusi õppureid!
Õppetöö alates 7.klassist  ja kahel nädalapäeval, gümnaasiumis pakume ka e-õpet, õppimisvõimalust laupäeval või eksternina ning riigieksamiteks valmistumist üksikaineõppijana. Rakendame varasemat õpi-ja töökogemust ning individuaalset lähenemist.
Infotunnid toimuvad:
07.05 ja 18.05 kell 12 ning 14.05 kell 18.
05.06 kell 10, 08.06 kell 13 ja 18.06 kell 12
Dokumentide vastuvõtt toimub
• 2. maist kuni 28. juunini tööpäeviti kella 9–16
• laupäeviti kuni 15.06 kella 9-14
 Juulikuus vastuvõttu ei toimu, alustame vastuvõtuga taas augustis.
Koolimaja II korrusel (Rapla, Lasteaia 5).
Lisainfo: kristi.luik@raplatg.ee või telefonitsi 4855859 või 56473488
Kooli koduleht: www.raplatg.ee28. märts 2019

Palume kõigil 25.mail 2019 Kuusikule tulla

Tere kõigile

Annan teada, et 25.mail 2019 kell 12:00 saab Kuusikul  alguse
 Ilmatu Ilmapäev.

Tegemist on kogupere sündmusega, kus kuulamist/tegemist
 suurtele ja pisematele.
 Tähistame Eesti Vabariigi ilmamõõtmiste 100. aastapäeva ja
 98 aasta möödumist Kuusikul ilmavaatlustega alustamisest.
 Keskkonnaagentuur esitleb aastate tagust ilmateenistuse
mõõtetehnikat ja külaselts tunnustab Kuusiku ilmavaatlejaid.
  Raplamaa ilmataat Saidla tuleb rääkima enda kogemustest

 .
 Tuulelohede valmistamine ja lennutamine on lubatud kõigile
 olenemata vanusest. 

Selle päeva auks töötab kohalik külakohvik, kus pakutakse
 keelekastet ja tahedamat kraami, mistõttu võib mõne
  veeringu taskupõhjas ikka kaasa võtta.

Ilmapäeva lõpuks valime välja kõige lahedama tuulelohe.  
Lubatud on ka oma koduse tuulelohega rahvaliku žürii ette
 välja ilmuda. 

Täpsem tekst saab varsti lehele FB Kuusiku alevik

Lugupidamisega
Ants Kuningas
Kuusiku ja Iira külavanem
Kuusiku Kandi Külaselts juhatuse liige

7. märts 2019

Esmaspäeval 11.03.2018 algab Kaasava eelarve rahvahääletus www.rapla.ee/kaasaveelarve-2019 .

Hääletamine avatakse 11. märtsi hommikul kell 8 ja suletakse 25. märtsi hommikul kell 8.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva  (10. jaanuar 2019) seisuga Rapla vallas. Igalt inimeselt läheb arvesse ainult üks, viimasena antud, hääl. Kuna häälte lugemisel pannakse kõikidest hääletuspunktidest saadud andmed kokku, siis pole mõtet käia ka mitmes punktis hääletamas nagu mõned kavalpead eelmisel aastal olid teinud.
Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb valla kodulehele www.rapla.ee sisse logida (id-kaardi või mobiil id-ga).
Paberkandjal saab hääle anda tööaegadel vallamajas, teenuskeskustes ning valla raamatukogudes.

18. veebr 2019

MOBIILNE VALIMISJAOSKOND EI TÄHENDA MOBIILIGA HÄÄLETAMIST3. märtsil toimuvad Riigikogu XIV koosseisu valimised on esimesed valimised haldusreformijärgses Rapla vallas. Võrreldes eelmiste valimistega on tehtud mitmeid ümberkorraldusi: senise 13 valimisjaoskonna asemel on jaoskondade arv vähendatud kaheksale.
Rapla vallamajja on jõudnud info eakatelt, kes kurdavad, et nemad ei saagi nüüd valida, sest ei oska mobiiliga hääletada. Mobiilne valimisjaoskond ei tähenda mobiiliga hääletamist vaid seda, et valimisjaoskond on ühel päeval avatud ühes kohas ja järgmisel päeval teises. 
25. veebruaril Hagudis
26. veebruaril Kodilas
27. veebruaril Rapla vallamajas
Nimetatud kohtades teenindavad valijaid sellel päeval valimisjaoskonnad kell 12.00 – 20.00
3. märtsil Rapla vallamajas kell 9.00-20.00
Vaata infot valimisjaoskondade asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta siit.
Lisaks jaoskonnas hääletamisele on ka nendel valimistel korraldatud elektrooniline hääletamine 21.02 kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 27.02 kella 18.00-ni.
NB! Elektrooniliselt antud häält saab valija muuta:
1) hääletades uuesti elektrooniliselt 21.02 kella 9.00-st kuni 27.02 kella 18.00-ni või 2) hääletades hääletamissedeliga valimisjaoskonnas kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva, s.o 21.02 kuni 27.02 kella 12.00-st kuni 20.00-ni. Valimispäeval, 3.märtsil, e-häält enam muuta ei saa!
Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võivad taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval, 3. märtsil. Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud kirjalik taotlus vallavalitsusele. Kirjalikke taotlusi kodushääletamise korraldamiseks saab esitada 21. veebruarist kuni 27. veebruarini vallavalitsusele või  elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile. Valimispäeval, 3. märtsil, kella 9 – 14 saab esitada taotluse elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile ka telefoni teel.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.
Igale valijate nimekirja kantud valijale saatis Siseministeerium 11. veebruariks valijakaardi infoga valimiste aja ja koha kohta.
Internetis on avatud ka valimisjaoskondade rakenduse avalik vaade, mille kaudu on  valijatel võimalik vaadata, kuhu saab hääletama minna. Avalik vaade asub aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee/


Loendur