otsetee KODILA KÜLADE KODULEHELE: "KUNI SU KÜLA VEEL ELAB..."

23. mai 2016


PENSIONÄRIDE PIKNIK

 KÜLAVANEMA ÕUEL

6. JUUNIL KELL 15.00

OSALUSTASU 2.- EUR.


RAAMATUESITLUS

1.juunil kell 15.00


Otto Sullakatko (s. 23.06.1938) (tehnikateaduste kandidaat PhD) Oela külast pärit, õppis Kohila koolis aastatel 1946-1953. 1956. a Eesti NSV noortemeister maadluses ja 1958. a Eesti täiskasvanute pronks poolraskekaalus. Edasise pürgimise sportlikku tippu maadluses lõpetas tehtud ülekohus NSV Liidu noorte meistrivõistlustel, kus kindel medal ära võeti. Eesti Põlevkivi peadirektor aastatel 1985-1991. Juhtinud Sillamäe Soojuselektrijaama ja Kiviõli Keemiatehast. Raamatus jutustab O. Sullakatko lühidalt oma lapsepõlvest Mälivere külas ja kooliajast Kohilas. Ta kirjutab oma eriala õpingutest, huvitavatest juhtumitest töötades Kaevanduses nr 2 ja Estonia, Tootmiskoondises Eesti Põlevkivi jm. Eraldi peatükk on pühendatud tema vanemate eluloole, kes 1920ndatel rändasid Pitka kutsel Kanadasse ja elasid sealses eestlaste koloonias Stuarti järve ääres.
Otto Sullakatko võtab kaasa oma raamatuid, et huvilistele jagada.

16. mai 2016

Rapla valla külade ja alevike vestlusringi
Rapla vallas on koostatud arengukavad valla viiele kandile (külade ja alevike piirkonnale): Alu, Hagudi, Kodila, Kuusiku ja Rapla ümbrus. Nüüd on õige aeg arengukavad üle vaadata ja kaasajastada. Selleks saame kokku, räägime, mis on tehtud, tegemisel ja plaanides ning millised on kandi arengu vajadused ja võimalused.

Kutsume iga kandi elanikke, ettevõtjaid jt huvilisi osalema oma kandi arengu

vestlusringides, mis toimuvad:

Kodila piirkonna teemal (Kelba, Kodila, Kodila-Metsküla, Kõrgu, Lipstu, Mällu, Oela, Ohulepa, Palamulla, Raka, Tapupere, Tõrma)
           1. juunil kell 18.00    Kodila raamatukogus


Igal arutelul võivad osaleda ka teiste külade inimesed, kes tunnevad ennast olevat seotud selle kandiga. Kantide arengukavad on leitavad Rapla valla kodulehelt www.rapla.ee/arengukavad.

Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus

Loendur