otsetee KODILA KÜLADE KODULEHELE: "KUNI SU KÜLA VEEL ELAB..."

4. aug 2008

KIRI RAPLA MAAVALITSUSELE

Kodila külade elanike pöördumine muudatuste tegemiseks bussiliiklusesRapla Maavalitsuselekoopia: Rapla VallavalitsusKodila külade elanike pöördumine muudatuste tegemiseks bussiliiklusesSeoses järjest vähenenud ühistranspordi liinidega, pöördume teie poole järgmiste ettepanekutega:1. Tuua olemasolev Kodila bussipeatus Kodila külasse Palamulla tee ja Pargi tänava ristmiku vahetusse lähedusse(analoogiline lahendus Alu alevikus).2. Pikendada Alu-Hageri- Kodila bussiliini Rapla linnas Ristiku bussipeatuseni ja tagasi või kasutada sissesõiduks Raplasse ringteed peatustega Rapla linnas.Muudatused on vajalikud, kuna ühistransporti kasutavad valdavas enamuses Maximasse ja Säästumarketisse tööle sõitvad inimesed ning pensioniealised külaelanikud, kellel isiklik transport puudub.Raamatukokku tulnud ettepanekute põhjal Aili Erm, raamatukogu juhataja

4.08.2008

VASTUS
Meie 01.08.2008 nr 1.8-3/1314Vastus Kodila külade elanike pöördumiselemuudatuste tegemiseks bussiliiklusesEelmisel nädalal oli Teie kahe tõstatatud küsimuse osas nõupidamine.Osalesid Hans Liibek ja Herkki Olo Rapla Vallavalitsusest, Jaan Metsalu Rapla Bussipark OÜst ja Raivo Kont-Kontson Rapla Maavalitsusest, kes leidsid:Bussipeatuse ümberpaigutamine Kodila keskusesse on võimalik ja mõistlik, kuigi see toob kaasa lisakilomeetrite tõttu teatud lisakulutusi ( lisakulude tõttu ei tohiks tõusta küll bussipileti hind). Osapooled vaatavad lähiajal üle peatuse võimaliku asukoha.Hageri - Kohila bussiliinide pikendamine Rapla linnas pole praegu päevakorras. Mahlamäel lõpetavad ka praegu sõidu kõik liini nr 3 Rapla –Alu –Kodila saabumised. Seoses Rapla kivisilla plaanitava remondiga võib tekkida vajadus bussiliikluse korraldamiseks Kodilast Raplasse Rapla ümbersõidu kaudu.LugupidamisegaEne MatetskiMaasekretär maavanema ülesannetesRaivo Kont-Kontson484 1110


Uus kiri (06. 10. 2008)
RAPLA MAAVALITSUSELE
Teie vastus 04.08.2008
Järelpärimine.
Meile saadetud kirjas 01.08.2008 teatate, et Kodila bussipeatuse ümberpaigutamine asula keskusesse on võimalik ja mõistlik ning lähiajal vaadatakse üle võimalik uus asukoht. Soovime teavet antud olukorra lahendamise kohta.

Vastus meie järelpärimisele:
18.11.2008
Tere!
 
Oma eelmises vastuses Teile (01.08.2008) pidasime silmas seda, et maavalitsus ei
tee takistusi kohalikule omavalitsusele Kodila peatuse ümber paigutamiseks. Hetkel
asub see peatus riigimaantee ääres ja kui Rapla vald valmistab ette uue nõuetekohase peatuse
Kodila külas ,siis saab maavalitsus peatuse ka ametlikult kõikides registrites ja sõiduplaanides uude kohta
ümber vormistada. Sellega ka maavalitsuse roll piirdub. Millal vald peatuse ümberpaigutuse ette valmistab
ja realiseerib, see ei olene maavalitsuse tahtest ja seda peaksite   oma valla juhtidelt küsima.

Seda me ka tegime. 
Saatsime koopiad kirjavahetusest hr. Hans Liibekile

Loendur