KUNI SU KÜLA VEEL ELAB

https://sites.google.com/d/1YKpIcpOWN8PS5pxFvDixwd5uUl6gxut0/p/16DewsyT6LxK0im3ImSMDicwkamYTIlNO/edit

18. veebr 2019

MOBIILNE VALIMISJAOSKOND EI TÄHENDA MOBIILIGA HÄÄLETAMIST3. märtsil toimuvad Riigikogu XIV koosseisu valimised on esimesed valimised haldusreformijärgses Rapla vallas. Võrreldes eelmiste valimistega on tehtud mitmeid ümberkorraldusi: senise 13 valimisjaoskonna asemel on jaoskondade arv vähendatud kaheksale.
Rapla vallamajja on jõudnud info eakatelt, kes kurdavad, et nemad ei saagi nüüd valida, sest ei oska mobiiliga hääletada. Mobiilne valimisjaoskond ei tähenda mobiiliga hääletamist vaid seda, et valimisjaoskond on ühel päeval avatud ühes kohas ja järgmisel päeval teises. 
25. veebruaril Hagudis
26. veebruaril Kodilas
27. veebruaril Rapla vallamajas
Nimetatud kohtades teenindavad valijaid sellel päeval valimisjaoskonnad kell 12.00 – 20.00
3. märtsil Rapla vallamajas kell 9.00-20.00
Vaata infot valimisjaoskondade asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta siit.
Lisaks jaoskonnas hääletamisele on ka nendel valimistel korraldatud elektrooniline hääletamine 21.02 kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 27.02 kella 18.00-ni.
NB! Elektrooniliselt antud häält saab valija muuta:
1) hääletades uuesti elektrooniliselt 21.02 kella 9.00-st kuni 27.02 kella 18.00-ni või 2) hääletades hääletamissedeliga valimisjaoskonnas kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva, s.o 21.02 kuni 27.02 kella 12.00-st kuni 20.00-ni. Valimispäeval, 3.märtsil, e-häält enam muuta ei saa!
Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võivad taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval, 3. märtsil. Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud kirjalik taotlus vallavalitsusele. Kirjalikke taotlusi kodushääletamise korraldamiseks saab esitada 21. veebruarist kuni 27. veebruarini vallavalitsusele või  elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile. Valimispäeval, 3. märtsil, kella 9 – 14 saab esitada taotluse elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile ka telefoni teel.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.
Igale valijate nimekirja kantud valijale saatis Siseministeerium 11. veebruariks valijakaardi infoga valimiste aja ja koha kohta.
Internetis on avatud ka valimisjaoskondade rakenduse avalik vaade, mille kaudu on  valijatel võimalik vaadata, kuhu saab hääletama minna. Avalik vaade asub aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee/


Loendur