KUNI SU KÜLA VEEL ELAB

https://sites.google.com/d/1YKpIcpOWN8PS5pxFvDixwd5uUl6gxut0/p/16DewsyT6LxK0im3ImSMDicwkamYTIlNO/edit

2. juuni 2015

PENSIONÄRIDELE!

KOHTUME SUVE ALGUSE PIKNIKUL

 25. JUUNIL KELL 15.00

KÜLAVANEMA ÕUEL

VÕTA KAASA PIKNIKUKORV

Kodila pensionäride ekskursioon toimub

5. augustil Rapla maakonda

giid Siiri Estrik
täpsem info edaspidi

Loendur