KUNI SU KÜLA VEEL ELAB

https://sites.google.com/d/1YKpIcpOWN8PS5pxFvDixwd5uUl6gxut0/p/16DewsyT6LxK0im3ImSMDicwkamYTIlNO/edit

17. märts 2008

Südamepäev!


Külas käis dr. Herodes, kes mõõtis vererõhku ning rääkis eakatele nende tervise iseärasustest. Mare Soone näitas harjutusi, mida võiksid inimesed teha, et olla reipad kogu päeva.

1. märts 2008


Rapla Vallavalitsus kutsus Kodila piirkonna (Kelba, Kodila, Kodila-Metsküla, Kõrgu, Lipstu, Mällu, Oela, Ohulepa, Palamulla, Raka, Tapupere, Tõrma) elanikke, maaomanikke jt huvilisi üldplaneeringu avalikule arutelule, mis toimus 5. märtsil kl 18.00 Kodila Raamatukogus.

Loendur