KUNI SU KÜLA VEEL ELAB

https://sites.google.com/d/1YKpIcpOWN8PS5pxFvDixwd5uUl6gxut0/p/16DewsyT6LxK0im3ImSMDicwkamYTIlNO/edit

10. okt 2011

Tule ülekannet vaatama Kodila raamatukokku

E-õppe päev on kõigile tasuta!
E-õppe päeva ajakava – 12. oktoober

Kell 12.00–14.00 Avalik loeng
PhD Tõnu Ots, “Gerogoogika – kolme põlvkonna koostööpsühholoogia ja elukestev õpe”
Asta Põldma (Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi teadur), “Rahvastiku vananemine ja selle mõju ühiskonnale”

Kell 15.00–16.00 e-Õppe televisioon
Saatejuht: Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) saatesarja “Prillitoos” saatejuht Reet Linna
Külalised: PhD Tõnu Ots ja Annika Uudelepp (Poliitikauuringute Keskus Praxis)

16.30–17.30 Töötuba arvutiklassis
Karmel Tall (Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool), e-kursus “Õnne valem”

E-õppe päev toimub Tallinnas Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses (Raja 4c). Avalikku loengut ja e-Õppe televisiooni saab tulla kuulama kohapeale ja vaadata ka otseülekandena internetist. Töötoas tutvustatakse e-kursust “Õnne valem”.

E-õppe päevale on oodatud eakate poliitika kujundajad, eakate ühenduste ja organisatsioonide juhid ning liikmed, Eesti eakam põlvkond (nii töötavad kui ka mittetöötavad inimesed), noored ja kõik teised huvigrupid.

Ajakohasem info kättesaadav e-õppe päeva kodulehelt.Loendur