KUNI SU KÜLA VEEL ELAB

https://sites.google.com/d/1YKpIcpOWN8PS5pxFvDixwd5uUl6gxut0/p/16DewsyT6LxK0im3ImSMDicwkamYTIlNO/edit

24. okt 2008

Raamatukogu juubel!

Õnnitlema tulid väikesed ja suured raamatukogu külastajad.


2008. aastal saab avalik RAAMATUKOGU Kodilas 80- aastaseks
Kodila Haridusseltsi raamatukogu alguseks loetakse aastat 1917
loe ajaloost SIIT
Oleme tänulikud täpsustuste ja paranduste eest


--AASTA SIIS OLI 2008 --

15. augustil käisime ringreisil. Külastasime Kalvi mõisa, Saka mõisa, Valaste juga ja Toila parki. Vihmavaba ja tore päev oli. Pilte vaata SIIT
-------------------------

Emakeelepäeval jagasime auhindu parimatele :
I-III kl. Helena Jaaksoo, Ardi Kalda
IV-V kl. Priidik Karu, Kristiina Kaljulaid,
Eliise Kristiine Elias, Jane Hansen.
Äramärkimist väärisid veel:
Maknus Meidla ja autorite kollektiiv: Martin Mutli,
Sander ja Silver Sillamaa
-------------------
Jaanituli PILDID
SAUNA TAGA TIIGI ÄÄRES...
Õhtut juhtis ja muusikat valis
Heino Viliverest

4. aug 2008

KIRI RAPLA MAAVALITSUSELE

Kodila külade elanike pöördumine muudatuste tegemiseks bussiliiklusesRapla Maavalitsuselekoopia: Rapla VallavalitsusKodila külade elanike pöördumine muudatuste tegemiseks bussiliiklusesSeoses järjest vähenenud ühistranspordi liinidega, pöördume teie poole järgmiste ettepanekutega:1. Tuua olemasolev Kodila bussipeatus Kodila külasse Palamulla tee ja Pargi tänava ristmiku vahetusse lähedusse(analoogiline lahendus Alu alevikus).2. Pikendada Alu-Hageri- Kodila bussiliini Rapla linnas Ristiku bussipeatuseni ja tagasi või kasutada sissesõiduks Raplasse ringteed peatustega Rapla linnas.Muudatused on vajalikud, kuna ühistransporti kasutavad valdavas enamuses Maximasse ja Säästumarketisse tööle sõitvad inimesed ning pensioniealised külaelanikud, kellel isiklik transport puudub.Raamatukokku tulnud ettepanekute põhjal Aili Erm, raamatukogu juhataja

4.08.2008

VASTUS
Meie 01.08.2008 nr 1.8-3/1314Vastus Kodila külade elanike pöördumiselemuudatuste tegemiseks bussiliiklusesEelmisel nädalal oli Teie kahe tõstatatud küsimuse osas nõupidamine.Osalesid Hans Liibek ja Herkki Olo Rapla Vallavalitsusest, Jaan Metsalu Rapla Bussipark OÜst ja Raivo Kont-Kontson Rapla Maavalitsusest, kes leidsid:Bussipeatuse ümberpaigutamine Kodila keskusesse on võimalik ja mõistlik, kuigi see toob kaasa lisakilomeetrite tõttu teatud lisakulutusi ( lisakulude tõttu ei tohiks tõusta küll bussipileti hind). Osapooled vaatavad lähiajal üle peatuse võimaliku asukoha.Hageri - Kohila bussiliinide pikendamine Rapla linnas pole praegu päevakorras. Mahlamäel lõpetavad ka praegu sõidu kõik liini nr 3 Rapla –Alu –Kodila saabumised. Seoses Rapla kivisilla plaanitava remondiga võib tekkida vajadus bussiliikluse korraldamiseks Kodilast Raplasse Rapla ümbersõidu kaudu.LugupidamisegaEne MatetskiMaasekretär maavanema ülesannetesRaivo Kont-Kontson484 1110


Uus kiri (06. 10. 2008)
RAPLA MAAVALITSUSELE
Teie vastus 04.08.2008
Järelpärimine.
Meile saadetud kirjas 01.08.2008 teatate, et Kodila bussipeatuse ümberpaigutamine asula keskusesse on võimalik ja mõistlik ning lähiajal vaadatakse üle võimalik uus asukoht. Soovime teavet antud olukorra lahendamise kohta.

Vastus meie järelpärimisele:
18.11.2008
Tere!
 
Oma eelmises vastuses Teile (01.08.2008) pidasime silmas seda, et maavalitsus ei
tee takistusi kohalikule omavalitsusele Kodila peatuse ümber paigutamiseks. Hetkel
asub see peatus riigimaantee ääres ja kui Rapla vald valmistab ette uue nõuetekohase peatuse
Kodila külas ,siis saab maavalitsus peatuse ka ametlikult kõikides registrites ja sõiduplaanides uude kohta
ümber vormistada. Sellega ka maavalitsuse roll piirdub. Millal vald peatuse ümberpaigutuse ette valmistab
ja realiseerib, see ei olene maavalitsuse tahtest ja seda peaksite   oma valla juhtidelt küsima.

Seda me ka tegime. 
Saatsime koopiad kirjavahetusest hr. Hans Liibekile

18. apr 2008

PILTE ETENDUSEST NÄED siitVaata ka "Nädalisest" nr. 54 "Tagakülje lugu"17. märts 2008

Südamepäev!


Külas käis dr. Herodes, kes mõõtis vererõhku ning rääkis eakatele nende tervise iseärasustest. Mare Soone näitas harjutusi, mida võiksid inimesed teha, et olla reipad kogu päeva.

1. märts 2008


Rapla Vallavalitsus kutsus Kodila piirkonna (Kelba, Kodila, Kodila-Metsküla, Kõrgu, Lipstu, Mällu, Oela, Ohulepa, Palamulla, Raka, Tapupere, Tõrma) elanikke, maaomanikke jt huvilisi üldplaneeringu avalikule arutelule, mis toimus 5. märtsil kl 18.00 Kodila Raamatukogus.

10. veebr 2008

24.veebruaril kell 14.00
esines Kodila ja tema ümbruskülade rahvale SEGAKOOR "NOORUS" Kodila Põhikooli saalis.
Sellele järgnes vestlusring Rapla valla ametnikega elanikkonda puudutavates elutähtsates küsimustes (prügimajandus, postiteenused jne.) pilte vaata siit.

21. veebruaril 2008 avati Mahtra talurahvamuuseumis näitus "Eestiga elatud elud" Kümme eakat, auväärset ja väärikat annavad teada oma eluloo pildis ja sõnas. Teiste seas - KARL ESTRIK -vaata tema lugu ka 25.01.08 Nädalisest

Loendur