KUNI SU KÜLA VEEL ELAB

https://sites.google.com/d/1YKpIcpOWN8PS5pxFvDixwd5uUl6gxut0/p/16DewsyT6LxK0im3ImSMDicwkamYTIlNO/edit

29. märts 2012

 7. APRILLIL 14.00
KEVADE TERVITUSKONTSERT

ESINEB NAISRAHVATANTSURÜHM RAPLAST
OSALEMISEST TEATA KODILA RAAMATUKOGUSSE
5. APRILLIKS
OODATUD ON KÕIK PENSIONÄRID

Kommentaare ei ole:

Loendur